2008/Oct/13

หมุนเวียนกันไป
สัจธรรมก็คือเปลี่ยนไป
ไม่มีของใด คงได้ตลอด ต้องสูญ ต้องเปลี่ยนรูปไป...


+ + +


เหมือนใจเรานี่
ที่ต้องเจอความรักเปลี่ยนไป
สุขได้ไม่นาน ต้องมีทุกข์แทรกไว้ ซ้อนไปอย่างนั้น


+ + +


เพราะโลกใบนี้ แท้จริงก็ยังหมุน
จากร้อนไปเป็นเหน็บหนาว
เหมือนกับความรัก คงไม่มียืดยาว นานไปเขาก็เปลี่ยน...


เราถึงเจ็บ เจ็บที่ยังรักไม่เปลี่ยน...


+ + +


หมุนเวียนกันไป
สัจธรรมก็คือเปลี่ยนไป
ไม่เห็นมีใคร ไม่เป็นเหมือนอย่างนั้น เนิ่นนานก็กลาย


+ + +


เพราะโลกใบนี้ แท้จริงก็ยังหมุน
จากร้อนไปเป็นเหน็บหนาว
เหมือนกับความรัก คงไม่มียืดยาว นานไปเขาก็เปลี่ยน...


เราถึงเจ็บ เจ็บที่ยังรักไม่เปลี่ยน...


+++


เพราะโลกใบนี้ แท้จริงก็ยังหมุน
จากร้อนไปเป็นเหน็บหนาว
เหมือนกับความรัก คงไม่มียืดยาว นานไปเขาก็เปลี่ยน...


เราถึงเจ็บ เจ็บที่ยังรักไม่เปลี่ยน...

 

Comment

Comment:

Tweet


เธอคงไม่เคยรู้ล่ะสิว่า เราเฝ้าติดตามเธออยู่ตลอด
#2 by หุ่นดีกันเถอะ At 2008-10-13 20:13,
โอ.... ส้า....ธุ big smile
#1 by หุ่นดีกันเถอะ At 2008-10-13 15:28,