2009/Nov/26

ทำไมคนเราจึงไม่เลือกในสิ่งที่ใจอยากจะทำ  ??

เพียงเพื่อที่จะได้มาพบว่าอีกสิ่งที่เราเลือก..ไม่ได้ต้องการเรางั้นหรือ..

เคยเป็นมั๊ย...ที่จริงๆ แล้วใจเราอยากทำสิ่งๆ หนึ่ง

แต่กลับห้ามใจตัวเองที่จะไม่ทำ  เพราะคิดว่าอีกทางที่เราเลือกน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า

แต่สุดท้ายแล้วกลับพบว่าทางที่เราเลือกนั้น...

เป็นการเลือกของเราเพียงฝ่ายเดียว...

คิดไปเองผู้เดียวว่าทางที่เลือกนั้นเหมาะสมแล้ว

และมาพบว่าทางที่เราเลือกนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด...แต่กลับตรงกันข้าม

คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง..กลับไม่ได้คิดเหมือนเรา

เหนื่อยกับการพยายามเข้าใจคนอื่น...แคร์คนอื่น

ในขณะที่คนอื่นกลับไม่พยายามเข้าใจเรา...

Comment

Comment:

Tweet